Kinderfysiotherapie 

De ontwikkeling van een kind gaat in veel gevallen goed, bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Bij deze kinderen kan ondersteuning gewenst zijn, hetzij omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, hetzij omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Binnen de kinderfysiotherapie worden ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals leerkrachten, betrokken bij het onderzoek/behandelproces.

Wat is een kinderfysiotherapeut?
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Na de basisopleiding fysiotherapie volgt men de Master opleiding Kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Voor herregistratie is de betreffende kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut / werkwijze?Aanmelden / verwijzing Ouders/verzorgers, CB-artsen, kinderopvang en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Zij zien hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Juist in schoolse situaties wordt er van kinderen op motorisch gebied veel gevraagd. Op de speelplaats, tijdens de gymnastieklessen, maar ook in de klas kan het opvallen dat een kind:

  • Motorisch onhandig, houterig is
  • veel valt; veel uit zijn handen laat vallen
  • faalangstig is; niet kan stil zitten
  • een slechte en/of slappe houding heeft
  • een slechte schrijfmotoriek heeft
  • veel bijbewegingen heeft en/of de motorische
  • ontwikkeling lijkt achter te blijven t.o.v. leeftijdgenootjes.
  • Etc

  Bij problemen of vermoeden van problemen op motorisch gebied kunnen ouders zich aanmelden bij ons in de praktijk. Dankzij de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) is het mogelijk om zonder verwijzing bij ons terecht te komen met vragen. Vaak worden de kinderen wel doorverwezen door een CB-arts, huisarts of specialist.

  Signalen bij zuigelingen
  Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen duiden op motorische (ontwikkelings)problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, veel huilen, onrust, asymetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Veelal zullen artsen van consultatiebureaus en ook de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: vroegtijdig signaleren, verwijzen en behandeling door de kinderfysiotherapeut vermindert de verstoring van de ontwikkeling van het kind.

  Lees hier verder over Kinderfysiotherapie »