Valpreventie

Gladde vloeren in de supermarkt, scheef liggende stoeptegels of net iets te snel de trap af willen. Zowel binnen- als buitenhuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen.

Angst om te bewegen
Uit onderzoek is gebleken dat senioren meer kans lopen om te vallen dan jongeren. Een val heeft regelmatig vervelende gevolgen. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp vanwege een val. Tevens is het zo dat veel mensen angst ontwikkelen nadat ze zijn gevallen. Men blijft dan vaker thuis bij slecht weer en vermijdt veel activiteiten waardoor de conditie achteruit gaat. De Sint Maartenskliniek heeft een wetenschappelijk onderbouwde valtraining ontwikkeld. Deze cursus gaat gegeven worden door gespecialiseerde fysiotherapeuten van Paramedisch Centrum Schuilenburg.

Effectief 
Het ‘Val Verleden Tijd’ programma is het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Minder valincidenten
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de deelnemers van de cursus er veel baat bij hebben. Het aantal valincidenten vermindert met ongeveer de helft waardoor veel leed voorkomen wordt.

Meer zelfvertrouwen
De deelnemers geven na afronding van de cursus aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Tevens voelen zij zich minder bang. Ook geven ze aan eventuele gevaren makkelijker te kunnen herkennen en hier beter mee om kunnen gaan.

Voor wie is de training bedoeld?
Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te (gaan) vallen, komt u in aanmerking voor deelname. Twee voorwaarden voor deelname aan het groepsprogramma zijn:

  • U kunt binnenshuis lopen zonder hulpmiddel.
  • U heeft geen aandoening, waardoor u zich niet in mag spannen.

Mocht dit wel het geval zijn, dan komt u in aanmerking voor een individueel begeleidingstraject.

Inhoud training
Het programma vindt plaats in groepsverband en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Vier onderdelen
Tijdens de cursus komen vier onderdelen aan bod:

  • Een hindernisbaan waar wordt geoefend hoe om te gaan met alledaagse obstakels.
  • Tijdens een sport- en spelgedeelte leert u om veilig te bewegen in een drukke omgeving. 
  • U leert tijdens de valtraining om veilig te vallen, voor het geval u toch nog uit balans mocht raken.
  • En om na de val weer op te staan.

Vooraf loop- en balanstesten 
Voor en na het programma zal er een individuele ‘meting’ plaatsvinden door een van de begeleidende fysiotherapeuten. Tijdens deze meting worden enkele loop- en balanstesten gedaan om op die manier het effect van de cursus in kaart te brengen.

Wat zijn de kosten en wordt de training vergoed?
De kosten kunnen per persoon verschillen, afhankelijk van uw zorgverzekering. Vooraf zullen de kosten met u besproken worden. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Paramedisch Centrum Schuilenburg.
Telefoon: 078 - 6177145