Kinderfysiotherapie
vervolg

Kinderfysiotherapeut: wat is dat voor iemand
Veel voorkomende indicaties: 
Via een CB-arts vindt regelmatig verwijzing plaats als het gaat om jonge zuigelingen met de volgende indicaties:

Voorkeursligging met hoofdje gedraaid naar links of naar rechts al of niet met een afgeplatte schedel. We spreken als het een afplatting betreft van een plagiocefalie.

Plagiocefalie komt in diverse vormen en gradaties voor. In ernstige gevallen wordt er verwezen om een redressie-helmpje aan te laten meten. 

Veelal zien we de voorkeurshouding/ligging in combinatie met de plagiocefalie. Samen met de ouder(s) wordt gekeken welke hanteringsadviezen belangrijk zijn en wordt hen ook een aantal faciliterende oefeningen voorgedaan om de voorkeursligging van het kind te doorbreken. De voorkeur kan redelijk snel worden doorbroken. De plagiocefalie c.q. de redressie van de afplatting heeft meer tijd nodig. 

Intake / onderzoek 
Er zal na de aanmelding als een intakegesprek plaats vinden met het kind en de ouder(s)/ verzorger(s) van het kind. In het gesprek zal de hulpvraag worden geformuleerd en de nodige informatie gevraagd worden. Aan de hand van de hulpvraag en de informatie zal bekeken worden of onderzoek gewenst is of dat er verwezen moet worden naar een specialist of huisarts. Wanneer er in het intakegesprek besloten wordt dat onderzoek gewenst is, zal het onderzoek direct plaats vinden. Soms kan het zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn om een goed beeld te krijgen van het motorisch functioneren van het kind. In het onderzoek zal er naar specifieke eigenschappen / vaardigheden en bewegingspatronen worden gekeken. Aanvullend kan er gebruik gemaakt worden van een (standaard) motorische test. 

Behandeling
Naar aanleiding van het onderzoek volgt een advies en/of behandelplan. De ouders worden bij dit alles nauw betrokken. Bij zuigelingen zal de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders bestaan. Behandelaspecten kunnen op deze manier worden geïntegreerd in de dagelijkse verzorging. Behandeling kan zowel bij ons in de praktijk als bij het kind thuis worden gegeven. Deze bestaat meestal uit (zo mogelijk functionele) oefen-/bewegingstherapie, welke is aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Uiteraard wordt er veelal in spelvorm en altijd met kindvriendelijk materiaal in een kindvriendelijke omgeving gewerkt. Rapportage vindt plaats aan (huis)arts en eventueel (in overleg met ouders) aan andere betrokkenen. 

Vergoeding / Verzekering
De kinderfysiotherapie wordt nog steeds door alle zorgverzekeraars vergoed uit de basisverzekering. Het betreft hier de leeftijdscategorie van kinderen en jeugd tot 17 jaar. Paramedisch Centrum Schuilenburg heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.