Bekkenfysiotherapie

Vervolg

Voor het eerst bij een bekkenfysiotherapeut?
Als u voor de eerste keer bij de bekkenfysiotherapeut komt, zal zij een uitgebreid vraaggesprek met u hebben om uw klachten zorgvuldig in kaart te brengen. Eventueel wordt u fysiotherapeutisch onderzocht om te weten wat er aan de hand is. Daarna zal er besproken worden wat mogelijk de oorzaak van uw klachten is en wat er met bekkenfysiotherapie aan te doen is. Het kan zijn dat er een inwendig onderzoek nodig is om de bekkenbodem beter te kunnen beoordelen, maar dit gebeurt pas als er eerst met u overlegd is en zal nooit bij het eerste gesprek plaats vinden.

Zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut, wel zo gemakkelijk
U kunt tegenwoordig rechtstreeks contact met de bekkenfysiotherapeut opnemen voor het maken van een afspraak. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet meer nodig.

Vergoedt uw zorgverzekeraar bekkenfysiotherapie?Voor de behandeling van "ongewild urineverlies"worden de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De behandeling van andere klachten wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Ga wel eerst na bij uw zorgverzekeraar of u aanvullend verzekerd bent voor bekkenfysiotherapie. Het is belangrijk om te weten hoeveel behandelingen u vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt.

 

Kwaliteit gegarandeerd
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut word je niet zomaar. De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3- jarige opleiding gevolgd. De bekkenfysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat doet de bekkenfysiotherapeut?
Adviezen geven op het gebied van ademhaling, houding en beweging, toiletgedrag, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van vocht en vezel inname.
Het mobiliseren van gewrichten en rekken van spieren kan nodig zijn. Oefeningen geven om bewust de bekkenbodem te leren voelen en te leren ontspannen. Als de bekkenbodem zwak is krijgt u oefeningen om de spieren sterker te maken. Soms moeten ook de rug- en buikspieren versterkt worden. U leert, als u last heeft van verlies van urine of ontlasting, op de juiste momenten aan te spannen en te ontspannen.
Ontspannings- en ademhalingsoefeningen spelen een belangrijke rol in de behandeling. Bij verzakkingsklachten leert u hoe u met buikdruk moet omgaan. Met apparatuur kan de bekkenfysiotherapeut voor u zichtbaar maken wat uw bekkenbodem- spieren doen, waardoor u zich bewust wordt van hoe sterk u aanspant en of u ontspant. Bij zwakte van de bekkenbodem kan met behulp van apparatuur de bekkenbodem gestimuleerd worden om aan te spannen.