Team

Het team van Paramedisch Centrum Schuilenburg verleent optimale zorg aan patiënten, zowel kinderen als volwassenen.

Het team, bestaande uit:

  • Mevr. C. Slee, manueeltherapeut en bekkenfysiotherapeut
  • Dhr. M. Hofland, algemeen fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut
  • Dhr. R. Quak MPht, sportfysiotherapeut en echografist
  • Drs. H. Kustermans, manueeltherapeut en osteopaat
  • Mevr. drs. R. Algra, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut
  • Mevr. L. Lodewikus, administratief medewerkster
  • Mevr. M. Willemse, manueeltherapeut

stelt zich mede tot taak de open en veilige sfeer, die er heerst, te bewaken. Daarnaast wordt de professionele zorg blijvend getoest aan gestelde eisen en criteria, waarbij (naast verplichte bij- en nascholing van de specialisten) het individueel specialisme steeds verder wordt uitgediept.